Pełen regulamin PDF

Instrukcje użytkowania atrakcji w Sali Zabaw Arek

 

Poniższe Instrukcje stanowią uzupełnienie Regulaminu Sali Zabaw Arek. Każdego użytkownika obowiązują zarówno zapisy zawarte w Regulaminie, jak i w poniższych Instrukcjach.

 

 

 

 

 

Każda osoba korzystająca z trampolin oraz atrakcji Wulkan w tym rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw Arek, tablicami informacyjnymi oraz Instrukcjami użytkowania.

 

Dzieci od 6 do 14 roku życia – zawsze pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna

Dzieci i młodzież od 14 r.ż. do 18 r.ż. – pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna

 

 

 

Instrukcja użytkowania Wulkanu

od 6 r.ż. do 18 r.ż.

 1. Zaleca się ubranie sportowe bez żadnych ostrych, czy luźnych elementów.

 2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia-wspinania się na platformę Wulkanu-zjeżdżalni. Zabrania się przepychania, wyprzedzania, wymuszania miejsca w kolejce wśród osób oczekujących na wejście.

 3. Zaleca się wspinanie tylko w miejscach do tego przeznaczonych (zagłębienia na stopy lub zamocowana lina). Zabrania się wchodzenia w inny sposób.

 4. Po wejściu na platformę należy usiąść na jej krawędzi, a następnie spokojnie zsunąć się w dół w pozycji półleżącej. Zabrania się popychania, spychania innych osób, które przebywają na platformie Wulkanu.

 5. Z Wulkanu należy zjeżdżać pojedynczo, w pozycji półleżącej na plecach z nogami wyprostowanymi, lekko uniesionymi ku górze. Pozycję najlepiej utrzymywać przez cały czas zjazdu. Zjeżdżać należy kolorami (nie pomiędzy).

 6. Zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych osób korzystających z Wulkanu tj. zjeżdżania parami lub w grupie, wnoszenia przedmiotów, zjeżdżania z przedmiotami, wyskakiwania z platformy Wulkanu na tor zjazdu, wchodzenia na balustradę, wykonywania zjazdu na brzuchu lub z głową w dół.

 7. 6 osób to dopuszczalna liczba dzieci przebywających jednocześnie na platformie Wulkanu.

 

 

Instrukcja użytkowania trampoliny okrągłej

 

 1. Trampolina przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 2. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana batutem. Podczas podskoków na okrągłym batucie może znajdować się wyłącznie jedno dziecko.

 3. Zabrania się wskakiwania na batut zajęty przez inne dziecko.

 4. Zabrania się wchodzenia na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

 5. Zaleca się ubranie sportowe bez żadnych ostrych, czy luźnych elementów, mogących zagrażać bezpieczeństwu skaczącemu dziecku.

 6. Zaleca się skakanie w specjalnych skarpetkach z silikonową powierzchnią antypoślizgową.

 7. Sygnał gwizdka zobowiązuje wszystkich korzystających z trampolin do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.

 8. Reguły korzystania z trampolin:

a) Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała. 

b) Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na batut, należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek chroniąc głowę rękami. Pozwala to uniknąć urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk. 

c) Zabrania się skakania oraz siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. 

d) Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, na siatki zabezpieczające oraz wieszania się na nich.

 1. Zabrania się wykonywania bardziej złożonych ewolucji – zwłaszcza SALT (fikołków w powietrzu).

 2. Zabrania się wszelkich przepychanek, walk oraz przeszkadzania innym korzystającym z trampolin.

 3. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu trampoliny, tak by nie doszło do kolizji z innymi użytkownikami. 

 4. Zabrania się wnoszenia na trampoliny zabawek, piłek itp.

 5. Korzystając z trampolin należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego przedziału wiekowego.

 

 

Instrukcja użytkowania toru przeszkód

Park Strażaka

od 8 r.ż. do 18 r.ż.

 

 1. Korzystającym z toru przeszkód zaleca się ubranie sportowe, bez żadnych ostrych lub luźnych elementów.

 2. Zabrania się wchodzenia na tor przeszkód z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

 3. Przechodząc przez tor przeszkód należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się popychania, przepychania, wymuszania miejsca wśród osób pokonujących kolejne elementy toru przeszkód lub wśród osób oczekujących na swoją kolej.

 4. Na każdym z podestów oraz wałków zawieszonych na linach w początkowej części toru przeszkód może znajdować się jednocześnie tylko jedna osoba.

 5. Na każdej z platform toru przeszkód mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.

 6. Zabrania się zeskakiwania z górnej platformy toru przeszkód. Jedyne i dopuszczalne zejście stanowi zjazd po rurze strażackiej.

 7. Po rurze strażackiej należy zjeżdżać pojedynczo. Zabrania się zjazdu, dopóki poprzednia osoba korzystająca z rury strażackiej nie opuści platformy pod nią.

 8. Po rurze strażackiej opuszczamy się, obejmując ją obiema rękami i obiema nogami, jednocześnie siłą uchwytu regulując prędkość zjazdu.

 9. Zabrania się wnoszenia na tor przeszkód Park Strażaka jakichkolwiek zabawek z wyposażenia Sali Zabaw, w tym rowerków, jeździków, hulajnog itp.

 10. Zabrania się korzystania z toru przeszkód Park Strażaka dzieciom po urazach rąk, nóg lub kręgosłupa oraz kobietom w ciąży.

 11. Zabrania się jedzenia i picia podczas przebywania na torze przeszkód Park Strażaka.

 12. Sygnał gwizdka zobowiązuje wszystkich korzystających z toru przeszkód do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności.

 13. Korzystając z toru przeszkód należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego przedziału wiekowego.

 14. Z toru przeszkód Park Strażaka może korzystać jednocześnie 12 użytkowników.

 

 

 

Instrukcja użytkowania Konstrukcji Zabawowej

od 2 r.ż. do 18 r.ż.

 

 

 1. Zabrania się wchodzenia w obuwiu na konstrukcję zabawową.

 2. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję zabawową z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

 3. Wejście i zejście na konstrukcję zabawową może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

 4. Wszystkim korzystającym z zabawy na konstrukcji zaleca się swobodny strój sportowy, który będzie okrywać wszystkie części tułowia.

 5. Zabrania się wspinania po cienkich ochronnych siatkach.

 6. Zabrania się wchodzenia „pod prąd” zjeżdżalni. Zajazd jest dozwolony tylko w pozycji siedzącej, z rękoma wzdłuż tułowia.

 7. Zabrania się rzucania się plastikowymi piłeczkami.

 8. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawową samochodzików, rowerków, plastikowych piłeczek i innych zabawek.

 9. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawową napojów i innych artykułów spożywczych.

 10. Przemieszczając się po konstrukcji zabawowej należy zachować ostrożność. Zabrania się popychania, przepychania i stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych osób korzystających z konstrukcji zabawowej tj. zjeżdżania parami lub w grupie, wnoszenia przedmiotów, zjeżdżania z przedmiotami, wykonywania zjazdu na brzuchu lub z głową w dół.

 

Instrukcja użytkowania strefy trampolin

Trampolina czerwono-żółta dzieci od 6 r.ż.

 Trampolina czerwono-czarna od 9 r.ż. 

 

 1. Powierzchnia elastyczna, po której skaczemy jest nazwana batutem. Podczas podskoków na jednym batucie może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

 2. Zabrania się wskakiwania na batut zajęty przez inną osobę.

 3. Zabrania się wchodzenia na trampolinę z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.

 4. Zaleca się ubranie sportowe bez żadnych ostrych, czy luźnych elementów, mogących zagrażać bezpieczeństwu osobie skaczącej.

 5. Zaleca się skakanie w specjalnych skarpetkach z silikonową powierzchnią antypoślizgową.

 6. Sygnał gwizdka zobowiązuje wszystkich korzystających z trampolin do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.

 7. Reguły korzystania z trampolin:

a) Przed wejściem należy wykonać rozgrzewkę stawów i pozostałych części ciała – instrukcja znajduje się przy trampolinach.

b) Należy wybijać się w środku pola batuta zawsze z obu nóg i lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku. Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała. 

c) Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem będzie niekontrolowane lądowanie na batut, należy w miarę możliwości starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało w kłębek chroniąc głowę rękami. Pozwala to uniknąć urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk. 

d) Zabrania się skakania oraz siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. 

e) Dozwolone jest przechodzenie do wybranego batuta, z zachowaniem należytej ostrożności, po matach zabezpieczających. 

f) Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, na siatki zabezpieczające oraz wieszania się na nich.

g) Korzystający z trampolin zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wszystkich zaleceń obsługi. 

 1. Zabrania się wykonywania bardziej złożonych ewolucji – zwłaszcza SALT (fikołków w powietrzu).

 2. Zabrania się wszelkich przepychanek, walk oraz przeszkadzania innym korzystającym z trampolin.

 3. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, tak by nie doszło do kolizji z innymi użytkownikami. 

 4. Zabrania się biegania po schodach i matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.

 5. Zabrania się wnoszenia na trampoliny zabawek, piłek itp.

 6. Korzystając z trampolin należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego przedziału wiekowego.

©2020 Sala Zabaw Arek, ul. Zacisze 22, 65-775 Zielona Góra

Atrakcje w Sali Zabaw Arek: